Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng tháng và theo quý

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng tháng và theo quý theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC và theo Luật số 31/2013/QH13:

Trước khi kê khai thuế GTGT các bạn phải tự xác định DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp và theo tháng hay theo quý. Cụ thể như sau:

I. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

kê khai thuế GTGT theo quý và tháng
1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

– Những DN có doanh thu hàng năm > 1 tỷ đồng (trừ hộ, cá nhân kinh doanh).
– Những DN đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ (trừ hộ, cá nhân kinh doanh)
– Thời gian áp dụng là 2 năm liên tục.
(Trích theo Công văn Số 17557/BTC-TCT và Thông tư 219/2013/TT- BTC)

Những DN sau được đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
– DN có doanh thu hàng năm < 1 tỷ.
– DN mới thành lập từ dự án đầu tư của DN đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
– DN mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
(theo Thông tư 119/2014/TT- BTC)
=> Những DN trên muốn đăng ký kê khai thuế GTGT theo PP khấu trừ thì làm Mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo TT 156/2013/TT-BTC, Nộp cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề.

Tiếp đó xác định DN thuộc đối tượng kê khai theo tháng hay theo quý:

a. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:

Kể từ ngày 15/11/2014 theo Thông tư 151/2014/TT-BTC:
– Những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo quý.
Tổng Doanh thu là (bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT).

Chú ý: Những DN mới thành lập phải kê khai thuế GTGT theo quý.
– Sau khi SXKD đủ 12 tháng (của 1 năm dương lịch) thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu để xác định kê khai theo tháng hay theo quý.

VD:
– Công ty A bắt đầu hoạt SXKD từ tháng 01/2015 thì năm 2015 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 kê khai thuế tháng hay khai quý.

VD 2:
Công ty B bắt đầu hoạt động SXKD từ tháng 9/2014 thì năm 2014, 2015 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 kê khai thuế theo tháng hay theo quý.

– Nếu Công ty B đủ điều kiện kê khai theo tháng (Doanh thu năm 2015 > 50 tỷ), mà muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo theo Mẫu số 07/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
– Thời hạn chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

b. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng:
– Những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề > 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo tháng.

– Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

2. Hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng, quý theo phương pháp khấu trừ:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

– Từ ngày 1/1/2015 trở đi các bạn chỉ cần nộp tờ khai mà không cần nộp phụ lục.
Cách lập: Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT

II. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

1. Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

a. Đối tượng:
– DN hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

b. Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/ quý theo phương pháp trực tiếp trên GTGT:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT.

2. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

a. Đối tượng:
– Những DN có doanh thu hàng năm < 1 tỷ đồng.
– Hộ, cá nhân kinh doanh.
– DN mới thành lập không đủ điều kiện đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

b. Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/quý theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

c. Hồ sơ khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

Xem thêm: Cách lập tờ khai thuế GTGTTT trên doanh thu 04/GTGT

III. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau:
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý chậm nhất là ngày 30 của quý sau:

Những lỗi thường gặp khi đi đăng ký thuế

Để tránh những sai sót trước hết khi bắt tay vào làm đăng ký thuế ngườ làm kế toán cần biết báo cáo thuế hàng tháng bao gồm những gì để tránh gặp những lỗi mà Trung tâm kế toán Hà Nội xin được tổng hợp một số lối dưới đây

Đối với đăng ký thuế kế toán thường gặp những lỗi

– Thay đổi kế toán trưởng, địa chỉ kinh doanh , tài khoản và ngân hàng , điện thoại, fax, email…. không đăng ký với cơ quan thuế. Đối với hồ sơ chứng minh hàng xuất khẩu : – Không thuyết minh sự sai biệt giữa hóa đơn và tờ khai Hải quan; giữa hóa đơn và chứng từ thanh toán. – Thiếu chứng từ thanh toán hợp pháp đối với hàng xuất khẩu . – Không có xác nhận của Hải quan tại ô 36 của tờ khai Hải quan . -Văn thư đề nghị hoàn thuế không xác định mình thuộc đối tượng cụ thể nào được hoàn thuế (xuất khẩu hay âm luỹ kế 3 tháng v.v…). – Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đề nghị hoàn không khớp với số thuế GTGT đã kê khai hàng tháng (phải điều chỉnh lại số liệu đã kê khai nhầm trước khi lập hồ sơ hoàn thuế). – Phó giám đốc hoặc người được ủy quyền ký tên vào văn thư đề nghị hoàn thuế GTGT không được xem là hợp lệ. – Tài khoản đề nghị chuyển số tiền thuế GTGT được hoàn không đúng với số hiệu tài khoản và tên ngân hàng đã đăng ký thuế.

Học kinh nghiệm làm kế toán xem thêm facebook: Kế Toán Hà Nội

Tải phần mềm HTKK 3.2.4

Tải phần mềm HTKK 3.2.4 và hướng dẫn sử dụng các phần mềm hỗ trợ kê khai này

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.4, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.4 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) kê khai các mẫu biểu hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.4 và ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.4 hoc ke toan thue đã tổng hợp mới nhất với nội dung cụ thể như sau:
1. Hỗ trợ kê khai các mẫu biểu về hóa đơn:
– Bổ sung loại hoá đơn để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) có thể kê khai thêm được Hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia (ký hiệu mẫu 01BHDTN/NNN theo thông tư 16/2012/TT-BTC) và hoá đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế (theo thông tư 58/2012/TT/BTC và thông tư 72/2014/TT-BTC sửa đổi thông tư 58) trong các mẫu biểu: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC), Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số TB01/AC), Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn (mẫu số BC01/AC), Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (mẫu số BC21/AC), Thông báo kết quả hủy hóa đơn (mẫu số TB03/AC), Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC).
– Hỗ trợ nhập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC) theo tháng đối với NNT thuộc diện quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, chương IV, điều 27.
– Hỗ trợ nhập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC) theo số lượng (tổng số) hoá đơn đối với NNT thuộc diện quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, chương IV, điều 27.
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC) theo tháng/quý đều có thể nhập được từ ngày… đến ngày…, trong đó từ ngày có thể không phải là ngày đầu tháng áp dụng cho một số trường hợp đặc thù.
– Bổ sung chức năng kê khai riêng cho bảng kê 3.10. Bảng kê chi tiết hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn Cơ quan Thuế quản lý (tại CQT chuyển đến, NNT chỉ phải nộp bảng kê 3.10, không phải đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)
2. Hỗ trợ kê khai tờ khai 02/TNDN:
– Bổ sung chức năng tải bảng kê 02-1/TNDN đính kèm tờ khai 02/TNDN
Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống website kekhaithue.gdt.gov.vn trong khoảng thời gian từ 17h đến 19h ngày 22 /07/2014 để tiến hành nâng cấp ứng dụng theo nội dung trên.
Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải Bộ cài và Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:
+ Ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.4:
Download phần mềm HTKK 3.2.4: Tại đây

Download hướng dẫn sử dụng phần mềm htkk 3.2.4: Tại đây

+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.4: Thực hiện kê khai tại   kekhaithue.gdt.gov.vn
Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK được Cơ quan Thuế cung cấp.