Xuất hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào ?

Câu hỏi: Xuất hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào ?

Trả lời:

Căn cứ điểm 1b, Điều 14, Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá”

Như vậy, để biết hóa đơn được xuất như thế nào, đơn vị cần xác định trong chuỗi thanh toán, ai là bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ, và ai là khách hàng căn cứ theo hợp đồng, quan hệ giữa các bên và bản chất của dịch vụ. Đối với dịch vụ đặc thù trong lĩnh vực thương mại điện tử như trên, đơn vị có thể xem xét gửi công văn hỏi cục thuế để có hướng dẫn chính thức.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s