Thuế thu nhập cá nhân được giảm như thế nào

Thuế thu nhập cá nhân được giảm như thế nào

Hỏi:

Giảm thuế TNCN tiền thưởng năm 2009 được chi trong 6 tháng đầu năm thì được miễn 50% hay toàn bộ? Cám ơn.

Đáp:

Theo Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 hướng dẫn, đối với các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 (như tiền thưởng năm, tiền thưởng tháng lương thứ 13,…) thì thu nhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn là 50% số tiền thưởng này. Thời hạn chi trả các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 được xác định là thu nhập miễn thuế chậm nhất không quá ngày 31/3/2010.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s