Kinh nghiệm quyết toán thuế

Chuẩn bị cho kỳ quyết toán các bạn nên chuẩn bị thật kỹ để tránh những điều đáng tiếc xảy ra

hotrokekhaithue xin chia sẻ kinh nghiệm quyết toán thuế với các bạn

1 – Công tác sắp xếp chứng từ gốc khi quyết toán thuế

 • Chúng ta cần sắp xếp chứng từ gốc hàng tháng theo tuần tự của bảng kê thuế đầu vào đầu ra đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng.
 • Mỗi chứng từ hoặc một nhóm chứng từ phải kèm theo phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán,…có đầy đủ chữ ký theo chức danh.
 • Kẹp riêng chứng từ của từng tháng, mỗi tháng một tập có bìa đầy đủ.

2 – Sắp xếp báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế

 • Đi kèm theo chứng từ của năm nào là báo cáo của năm đó. Một số báo cáo thường kỳ là: Tờ khai kê thuế GTGT, XNK, Môn Bài, TTDB,…
 • Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN, hoàn thuế kèm theo của từng năm

3 – Chuẩn bị sổ sách đã in hàng năm (theo hình thức NCK)

 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ nhật ký bán hàng
 • Sổ nhật ký mua hàng
 • Sổ nhật ký chi tiền
 • Số nhật ký thu tiền
 • Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng
 • Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp
 • Biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng (nếu có) cuối năm.
 • Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng.
 • Sổ cái các tài khoản: 131, 331, 111, 112, 152, 153, 154, 155, 211, 214,…621, 622, 627, 641, 642,…Tùy theo doanh nghiệp sử dụng quyết định 48 hoặc 15.
 • Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định
 • Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ
 • Sổ khấu hao tài sản cố định
 • Sổ khấu hao công cụ dụng cụ
 • Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư
 • Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho
 • Toàn bộ chứng từ đã nhập đều phải in ra ký (đầy đủ chữ ký).
Lưu ý: số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp tuần tự.

4 – Sắp xếp các hợp đồng kinh tế

 • Sắp xếp đầy đủ theo tuần tự từng hợp đồng đầu vào/ đầu ra.
 • Kiểm tra các biên bản, giấy tờ của từng hợp đồng nếu có.
 • Hợp đồng lao động và hệ thống thang bảng lương
 • Các quyết định bổ nhiệm, điều chuyển công tác, tăng lương.

5 – Hồ sơ pháp lý

 • Chuẩn bị đầy đủ cả gốc và photo công chứng (xác thực).
 • Các công văn đến/đi liên quan đến cơ quan thuế.

6 – Thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế và nộp thuế

 • Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s