Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT

Điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT

Đối với doanh nghiệp trong vòng 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết, từ 20 triệu trở lên sẽ được hoàn thuế
Thủ tục hoàn thuế GTGT:
Văn bản hoàn thuế theo mẫu 01/ĐNHT ( ban hành kèm theo thông tư 28/2011)
Phô tô tất cả các tờ khai thuế GTGT hàng tháng
Lập bảng kê tất cả các món lớn hơn 20 triệu thanh toán qua ngân hàng
Trường hợp doanh nghiệp có hàng xuất khẩu thì trong vòng 1 tháng nếu phát sinh số thuế chưa đc khấu trừ từ 200 triệu trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng, hồ sơ sẽ bổ sung thêm: tờ khai hải quan cộng với hợp đồng ký kết 2 bên
đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư nếu kê khai riêng biệt, thì trong vòng 1 năm nếu số thuế đc khấu trừ từ 200 triệu –> được hoàn thuế.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s