Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách thức khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho các bạn mới bắt đầu học kế toán thuế

Trình tự thực hiện như sau :

 • Bước 1: Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế
 • Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
 • Bước 3: Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai

Cách thức thực hiện : Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý người nộp thuế hoặc qua hệ thống bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm :

 • Tờ khai thuế TNDN mẫu số 01A/TNDN trong trường hợp người nộp thuế kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế
 • Tờ khai thuế TNDN mẫu số 01B/TNDN trong trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế
 • Phụ lục Doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất mẫu 01-1/TNDN (trường hợp người nộp thuế khai thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất)

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 •  Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
 •  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
 •  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
 • Lệ phí (nếu có):
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):
  • Tờ khai thuế TNDN (Mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007)
  • Tờ khai thuế TNDN (Mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007)
  • Phụ lục Doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (Mẫu 01-1/TNDN ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007)
 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
 • Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007
 • Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s