Chính sách thuế 2013

Cập nhật chính sách thuế mới tháng 01/2013

Thông báo của tổng cục thuế Cơ sở pháp lý : Căn cứ trên các thông tư, công văn đã ban hành năm 2012 và Công văn 187/TCT-TNCN ban hành ngày 15/01/2013 về cập nhật chính sách thuế 2013

+ Thuế GTGT:

♦ CV 9599/CT-TTHT ngày 08/12/2012 của CT TPHCM

Khấu trừ thuế GTGT bị cơ quan hải quan ấn định.

♦ CV 4569/TCT-CS ngày 20/12/2012 của TCT gửi CT Đồng Tháp

Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của tài sản cố định,hàng hóa của doanh nghiệp giải thể.

♦ CV 4705/TCT-CS ngày 28/12/2012 của TCT gửi CT TPHCM

Thuế GTGT và thuế TNDN đối với hàng khuyến mạimà không thông báo hoặc đăng ký bằng văn bản.

♦ CV 10321/CT-TTHT ngày 31/12/2012 của CT TPHCM.

Thủ tục điều chỉnh hóa đơn thuế GTGT lãi tiền vay của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng.

+ Thuế TNCN:

♦ CV 9391/CT-TTHT ngày 03/12/2012 của CT TPHCM.

Thuế TNCN đối với khoản tiền bồi thường tiền lương

♦ CV 1685/TCT-CS ngày 18/05/2012 của TCT gửi CT TPHCM

Thuế TNCN đối với chi phí điện thoại di động trả cho nhân viên

♦ CV 10095/CT-TTHT ngày 25/12/2012 của CT TPHCM.

Không yêu cầu người lao động phải nộp thêm chứng từ chứng minh cha mẹ có thu nhập bình quân tháng không vượt quá 500.000 đồng.

+ Thuế TNDN:

♦ CV 9865/CT-TTHT ngày 17/12/2012 của CT TPHCM

Xử lý Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm năm 2012

♦ CV 10074/CT- TTHT ngày 24/12/2012 của CT TPHCM.

Mua vé máy bay có hóa đơn thì không cần thẻ lên máy bay.

♦ CV 10231/CT-TTHT ngày 28/12/2012 của CT TPHCM.

Quyết toán thuế năm bị lỗ không phải nộp thuế TNDN BĐS nhưng vẫn bị phạt chậm nộp thuế BĐS tạm tính quý 2% .

+ Thuế nhà thầu

♦ CV 9609/CT-TTHT ngày 06/12/2012 của CT TPHCM.

Thuế nhà thầu đối với các khoản chi hộ

+ Các quy định về hóa đơn

♦ CV 10049/CT-TTHT ngày 24/12/2012 của CT TPHCM.

Khách hàng không nhận hoá đơn do hai bên đang tranh chấp thì không được hủy.

♦ CV 9365/CT-TTHT ngày 01/12/2012 của CT TPHCM.

Hoá đơn trả lại căn hộ chung cư (BĐS hiện hữu)

♦ CV 10312/CT-TTHT ngày 31/12/2012 của CT TPHCM

Hoá đơn trả lại căn hộ chung cư (hình thành trong tương lai

♦ CV 10052/CT-TTHT ngày 24/12/2012 của CT TPHCM.

Hoá đơn viết sai phải huỷ nhưng người mua làm mất

+ Các nội dung về quản lý thuế.

♦ CV 9607/CT-TTHT ngày 08/12/2012 của CT TPHCM

Thuế môn bài đối với kho hàng không kinh doanh.

♦ CV 24/CT-TTHT ngày 03/01/2012 của CT TPHCM.

Thuế môn bài đối với văn phòng đại diện.

♦ CV 9708/CT-TTHT ngày 12/12/2012 của CT TPHCM.

Nơi nộp báo cáo tài chính của Công ty và chi nhánh.

♦ CV 10056/CT-TTHT ngày 24/12/2012 của CT TPHCM

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với DN sản xuất trong KCN.

Mời bạn tham gia học làm kế toán thuế trên 100% chứng từ thực tế

chi tiết khóa học mời bạn xem tại : Lớp học kế toán thuế

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s