Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án mở rộng đầu tư

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án mở rộng đầu tư

Cập nhật chính sách thuế mới nhất năm 2013 đối với dự án mở rộng đầu tư

Tổng cục Thuế vừa có công văn số 451/TCT-CS ngày 01/02/2013 gửi Công ty cổ phần nhôm Việt Dũng (67 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án mở rộng đầu tư.

Theo đó, Công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

Tại điểm 6.1.2 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN hướng dẫn:

“Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

– Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;

– Cơ sở kinh doanh được thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp cổ phần hóa doanh và giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002, Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/09/1999 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định trên của Chính phủ).

– Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá nhân với ngành nghề kinh doanh và trụ sở kinh doanh như trước đây.

– Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời điểm thành lập cơ sở kinh doanh mới.”

 

Tại điểm 12 Mục VI Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm: “Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Đầu tư sản xuất, chế biến, dịch vụ công nghệ cao trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp nhỏ và vừa, cụm công nghiệp”.

 

Tại điểm 3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên quy định: “Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau: “Được miễn thuế 1 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A…”

 

Tại điểm 5.1.4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động mà có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì mức thuế suất áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:… Trường hợp dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh mà các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trên thuộc diện khuyến khích đầu tư thì mức thuế suất ưu đãi áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại xác định căn cứ vào mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư của dự án …”

Tại điểm 5.1.1 Thông tư số 88/2004/TT-BTC nêu trên quy định: “Thuế suất 15% áp dụng đối với: cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn C; cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu chế xuất; cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp”.

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1902000728 ngày 24/5/2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc cấp cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt Dũng và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102003099 cấp lần đầu ngày 27/7/2001 cho Công ty TNHH cơ kim khí Việt Dũng thì tại thời điểm thành lập Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt Dũng, ông Bùi Trọng Dũng đang là giám đốc và là người có số vốn góp cao nhất tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt Dũng cũng là giám đốc và là người có số vốn góp cao nhất tại Công ty TNHH cơ kim khí Việt Dũng. Do vậy, căn cứ quy định nêu trên, Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt Dũng không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt Dũng được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 24/5/2005 nhưng đến ngày 11/7/2006 mới được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp nhận dự án đầu tư xây dựng nhà máy cơ khí Việt Dũng và ngày 20/9/2006, được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 2242/CNƯĐĐT. Vì vậy, dự án đầu tư xây dựng nhà máy cơ khí Việt Dũng là dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt Dũng. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy cơ khí Việt Dũng trong khu công nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng quy định tại điểm 5.1.1 Thông tư số 88/2004/TT-BTC và điểm 3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC và các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định.

Trong quá trình hoạt động, nếu Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt Dũng có đầu tư mở rộng thêm dự án đầu tư xây dựng nhà máy cơ khí (mở rộng thêm so với giấy chứng nhận đầu tư số 2242/CNƯĐĐT nêu trên) hoặc đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh khác thì thực hiện chính sách thuế TNDN theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN tương ứng theo quy định tại từng thời kỳ.

Kế toán hà nội mở khóa học kế toán thuế để đi  làm ngay trên 100% chứng từ sống

Liên hệ: 0988 043 053

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s