Thủ tục gia hạn, miễn, giảm thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai

Thủ tục gia  hạn miễn giảm thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai

Ngày 22/01/2013 Tổng cục Thuế có công văn số 307/TCT-CS hướng dẫn hồ sơ, thủ tục gia hạn, miễn, giảm thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai: 

– Trường hợp doanh nghiệp bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại vật chất và không có khả năng nộp thuế đúng hạn (sau khi đã được gia hạn theo Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 và Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính), nếu thời gian gia hạn nộp thuế xác định theo quy định tại Tiết a, Khoản 2, Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 vẫn chưa hết thì doanh nghiệp tiếp tục được gia hạn nộp thuế cho khoảng thời gian còn lại theo quy định tại Tiết a, Khoản 1, Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC 28/2/2011.
– Trường hợp người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ bị lỗ không có khả năng nộp thuế thì trong hồ sơ đề nghị miễn hoặc giảm thuế phải có Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn theo mẫu số 02/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.
Cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ, giá trị thiệt hại là cơ quan tài chính, hoặc các cơ quan giám định độc lập xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản. Biên bản lập đảm bảo hợp lệ phải có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các thành viên liên quan đến việc xác định mức độ, giá trị thiệt hại; cá nhân hoặc đại diện tổ chức có tài sản bị thiệt hại, đại diện chính quyền, người chứng kiến và người lập biên bản.

Kế toán hà nội khai giảng thường xuyên các lớp học kế toán thuế dạy thành thạo làm báo cáo thuế

liên hệ: ketoanhn.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s