Không đóng bảo hiểm cho người lao động có sai luật lao động không

Không đóng bảo hiểm cho người lao động có sai luật lao động không ?

 

Câu hỏi : Tôi có một câu hỏi mong được sự trả lời của BQT như sau: Công ty CP A có ký hợp đồng lao động với người lao động trong công ty với thời hạn 1 năm, nhưng hai bên có thoả thuận không đóng bất cứ loại bảo hiểm nào. Vậy quí hội cho hỏi như vậy có trái với luật lao động, luật BHXH và khi cơ quan thuế kiểm tra có loại các chi phí những lao động trên ra khỏi chi phí tính thuế TNDN?

 

Gửi bài trả lời:

– Theo Luật lao động, Hợp đồng lao động phải quy định điều khoản về Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

 

Theo quy định tại khoản a, Điều 2, Luật Bảo hiểm Xã hội số 71/2006/QH11, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

“a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên”

 

– Theo Nghị định 86/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, các hành vi vi phạm bị xử phạt bao gồm:

Hành vi đóng bảo hiểm xã hội không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp đối với Người sử dụng lao động  (Điều 8) và Hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp đối với Người lao động (Điều 23).

 

Vì vậy, công ty A giao kết Hợp đồng lao động với người lao động với thời hạn trên 1 năm thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định và phải quy định về việc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong Hợp đồng lao động. Ngoài ra, theo Luật lao động, trong trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

 

Đối với chi phí tiền lương cho người lao động, doanh nghiệp phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp như: Hợp đồng lao động được ký kết theo đúng pháp luật lao động, các chứng từ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm bắt buộc theo quy định, chứng từ chi trả lương và các quy định cụ thể khác tại khoản 2.5, Điều 6, Thông tư 123/2012/TT-BTC về thuế TNDN.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s