Một số điểm mới của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp từ ngày 1/1/2014

I. Một số điểm mới của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2014

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi gồm các nội dung cơ bản sau:
Trung tâm kế toán Hà Nội sẽ tổng hợp hợp lại các điểm chính sau
1. Về thu nhập chịu thuế
Bổ sung để bao quát hết các khoản thu nhập mới phát sinh như: thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự án đầu tư. Ngoài ra, để đảm bảo đúng bản chất, luật đã sửa đổi để loại khoản “hoàn nhập dự phòng” ra khỏi thu nhập khác (chuyển vào hạch toán giảm chi phí).
2. Về khoản chi được trừ và không được trừ
Bổ sung quy định phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên;
Nâng tỷ lệ khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại từ 10% lên 15%, đồng thời loại bỏ một số khoản chi không mang tính chất quảng cáo, khuyến mại như chiết khấu thanh toán, chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí ra khỏi diện chi phí khống chế;
Bổ sung khoản tài trợ được tính vào chi phí được trừ đối với khoản tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn;
Bổ sung quy định về khoản chi đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ mang tính an sinh xã hội là khoản chi được trừ;
Bổ sung nguyên tắc xác định chi phí hợp lý của một số lĩnh vực đặc thù (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số…);
Bỏ quy định việc doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá và thông báo với cơ quan thuế
3. Về thuế suất
Thuế suất phổ thông là 22%, áp dụng từ 1/1/2014; Giảm xuống 20% từ 1/1/2016;
DN có quy mô nhỏ và vừa (tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013.
Thuế suất ưu đãi 20% sẽ giảm xuống còn 17% từ 1/1/2016

Xem thêm >> Trung tâm đào tạo kế toán thực hành

(Nguồn: gdt.gov.vn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s