Biểu thuế lũy tiến từng phần mới nhất năm 2014

Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2014

Mặc dù Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi Luật thuế TNCN thay về mức thu nhập nhập chịu thuế từ 4 triệu lên 9 triệu nhưng Biểu thuế lũy tiến từng phần vẫn không có gì thay đổi so với luật thuế TNCN cũ:
Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:
Dựa trên bảng biểu thuế lũy tiến từng phần sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế TNCN/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất(%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

Biểu thuế lũy tiến từng phần này là biểu thuế mới nhất theo Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi Luật thuế TNCN

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s