Hướng dẫn chế độ Quản Lý,Sử Dụng Và Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định.

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

Một số nội dung chính của Thông tư này như sau:

Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:

Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

♦ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

♦ Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

♦ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.

Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một TSCĐ hữu hình.

Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của TSCĐ được coi là một TSCĐ hữu hình.

Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định vô hình:

Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 3, thông tư 45/2013/TT-BTC, mà không hình thành TSCĐ hữu hình được coi là TSCĐ vô hình.

Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả ba tiêu chuẩn nêu tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.

QSDĐ nhận chuyển nhượng hợp pháp cũng được xem là TSCĐ vô hình, trước đây theo Thông tư 203 chỉ có QSDĐ giao có thu tiền mới được xem là TSCĐ vô hình (khoản 2đ Điều 4).

Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013.

Thông tư này thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Kể từ năm tính thuế 2013, tiết k điểm 2.2 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung sau:

“k) Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất giao có thu tiền có thời hạn được trích khấu hao để tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Khai giảng lớp học kế toán thuế tại hà nội thực hành trên chứng từ thực tế cam kết học xong làm được việc

Liên hệ tư vấn khóa học Trung tâm kế toán hà nội

Hotline: 0988 043 053

Advertisements

Kê khai thiếu hóa đơn đầu ra

Kê khai thiếu hóa đơn đầu ra (HHDV chịu thuế GTGT)

 Câu hỏi: Cty tôi mới thành lập có sự nhầm lẫn của kế toán đã kê khai thiếu 01 hoá đơn đầu ra vào tháng 11/2011. bây giờ tôi muốn kê khai vào tháng 06/2012 có cần thủ tục gì kèm theo không? có bị phạt không?
Trả lời:

1.Nếu hóa đơn đó vẫn hạch toán kế toán nhưng chưa khai thuế GTGT thì bạn tiến hành khai bổ sung cho tháng 11/2011. Trường hợp của bạn do không nói rõ nếu khai điều chỉnh thêm tờ hóa đơn GTGT đó vào tháng 11/2011 thì sẽ phát sinh thuế như thế nào nên ko tư vấn cụ thể cho bạn được.

2. Ngược lại nếu chưa hạch toán thì ngoài khai bổ sung như trên bạn còn phải điều chỉnh sổ sách,báo cáo tài chính và tờ khai thuế TNDN nữa.

Khai bổ sung điều chỉnh nếu phát sinh thuế phải nộp thì nộp tiền vào NSNN + tiền chậm nộp, còn không có phạt gì đâu bạn hiền.

Xử lý hóa đơn đầu vào viết sai

Hóa đơn đầu vào viết sai phải xử lý thế nào ?

Câu hỏi :

Em mới phát hiện 1 hóa đơn đầu vào viết sai , vậy bây giờ em yêu cầu bên xuất háo đơn làm biên bản hủy hóa đơn phải ko? và co phải gửi trực tiếp lên cơ quan thuế không ?  hay gửi qua mạng cũng được. Và khi làm biên bản hủy hóa đơn thì bên e chỉ giữ 1 biên bản hủy hóa đơn thôi à, có cần Phôto hóa đơn bị sai đó giữ lại ko? và khi lập biên bản thì bên em là bên phải đi lấy và ký biên bản hay bên họ?

 Hướng dẫn giải đáp :

Có 2 trường hợp như sau :

– Nếu bạn chưa ghi nhận trong tờ khai thuế hàng tháng thì đơn giản : bạn đem hóa đơn sai đó tới bên xuất, họ thu hồi lại, xog làm biên bản hủy hoá đơn thành 2 liên, giao 2 liên cho bên bạn đem về cho sếp bạn ký vào, xog đem 2 liên đó trở lại, sếp họ ký vào, xog giao cho bạn 1 liên, kèm với hóa đơn xuất lại mới.

– Trường hợp hóa đơn này đã ghi nhận trong tờ khai thuế hàng tháng : Thì bạn cần làm biên bản điều chỉnh gửi lên cơ quan thuế . Không phải tờ khai .

Khai giảng thường xuyên các lớp học kế toán thực hành thực tế tại trung tâm kế toán hà nội

Liên hệ tư vấn khóa học Ms Nhung: 0988 043 053