Doanh nghiệp và các mức đóng bảo hiểm 2013

Doanh nghiệp và các mức đóng bảo hiểm 2013

Ngoài các khoản phí bắt buộc như Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), phí công đoàn… năm 2013 sẽ có thêm khoản phí đường bộ dành cho các doanh nghiệp có xe hơi, xe tải hoặc xe đưa đón nhân viên. Trước khi bước vào năm 2013, Luật Việt Nam xin tổng hợp các khoản phí mà hầu hết các doanh nghiệp đều phải nộp.

Bảo hiểm xã hội: tăng mức đóng do tăng lương tối thiểu

Theo lộ trình tăng tỷ lệ đóng BHXH quy định tại điều 42 và 43 Nghị định 152/2006/NĐ-CP thì đến năm 2014 mới tiếp tục tăng lên 26% (trong đó doanh nghiệp đóng 18% và người lao động đóng 8%). Tại thời điểm 2013, tỷ lệ đóng BHXH vẫn giữ nguyên theo mức của năm 2012 là 24% (doanh nghiệp: 17%, người lao động 7%). Tuy nhiên, do mức lương tối thiểu vùng đã tăng khoảng 18% theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP nên mức đóng BHXH năm 2013 vì thế sẽ tăng theo.

Bảo hiểm thất nghiệp: vẫn 2%

Luật BHXH không có quy định lộ trình tăng mức đóng cho quỹ BHTN nên tỷ lệ đóng vẫn giữ mức 2% theo quy định tại Điều 25 Nghị định 127/2008/NĐ-CP. Tỷ lệ đóng 2% BHTN được thực hiện từ năm 2009 (năm đầu tiên thực hiện BHTN) đến nay.

Phí Công đoàn: Doanh nghiệp FDI tăng thêm 1%

Đối với các doanh nghiệp vốn trong nước thì phí công đoàn từ trước đến nay trích đóng theo Thông tư Liên tịch số 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVN ngày 08/12/2004 vẫn là 2%. Riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì trước khi Luật Công đoàn có hiệu lực, mức đóng phí công đoàn theo Quyết định số 133/2008/QĐ-TTg ngày 01/10/2008 chỉ 1%.

Kể từ ngày 1/1/2013, Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 sẽ có hiệu lực, thay thế Luật công đoàn số 40/1990/QH8 ngày 7/7/1990. Theo Luật mới, phí Công đoàn áp dụng chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp không biệt vốn trong nước hay vốn nước ngoài là 2%, tính trên tổng quỹ lương

Phí đường bộ: xe hơi đóng 2.160.000 đồng/năm

Các doanh nghiệp nếu có đăng ký sở hữu xe ô tô và xe máy từ năm 2013 sẽ phải chịu thêm phí đường bộ theo quy định tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.

Theo Biểu phí quy định tại Phụ lục đính kèm Thông tư số 197/2012/TT-BTC thì xe ô tô dưới 10 chỗ đăng ký theo tên của doanh nghiệp thì mức thu phí mỗi năm là 2.160.000 đồng/năm; nếu đăng ký tên cá nhân thì mức thu phí giảm còn 1.560.000 đ/năm

– Xe tải dưới 4 tấn: 2.160.000 đồng/năm

– Xe tải từ 4 – 13 tấn: 2.760.000 đồng/năm

– Xe dưới 25 chỗ: 3.240.000 đồng/năm

– Xe dưới 40 chỗ: 4.680.000 đồng/năm

– Xe trên 40 chỗ: 7.080.000 đồng/năm

Thuế môn bài: đóng theo mức cũ nếu không thay đổi vốn điều lệ

Thuế môn bài được xác định theo bậc, tương ứng với số vốn điều lệ của doanh nghiệp. Từ ngày 1/4/2003 đến nay, mức thuế môn bài vẫn được giữ nguyên theo biểu thuế quy định tại Điểm 1 Thông tư 42/2003/TT-BTC như bảng 1:

Bậc thuế môn bài Vốn đăng kí Mức thuế môn bài cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỉ 3.000.000
Bậc 2 Từ 5 đến 10 tỉ 2000.000
Bậc 3 Từ 2 đến dưới 5 tỉ 1.500.000
Bậc 4 Dưới 2 tỉ 1.000.000

Riêng:

– Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, không xác định được vốn đăng ký, nộp thuế môn bài theo mức chung 1.000.000 đ/năm

– Các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu… trực thuộc doanh nghiệp hoặc chi nhánh xác định mức thuế môn bài theo doanh thu hằng tháng như quy định dành cho hộ kinh doanh tại điểm 2 Mục I Thông tư số 96/2002/TT-BTC. Mức thuế môn bài cao nhất đối với trường hợp này là 1.000.000 đ/năm dành cho thu nhập từ 1,5 triệu đồng/tháng trở lên. Do đó, các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu… của doanh nghiệp hầu như phải nộp theo mức 1.000.000 đồng/năm

– Văn phòng đại diện và kho thuê chỉ để chứa hàng (không kinh doanh) được miễn nộp thuế môn bài.

– Đã nộp hồ sơ giải thể nhưng chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD vẫn phải nộp thuế môn bài.

– Ngừng kinh doanh trọn một năm thì được miễn nộp thuế môn bài cho chính năm đó (Công văn số 950/TCT-KK ngày 16/3/2012 của Tổng cục Thuế)

Việc kê khai thuế môn bài thực hiện ngay trong tháng được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. Các năm sau đó nếu không có thay đổi về mức vốn đăng ký (tức vốn điều lệ) thì không cần kê khai lại.

Nếu có thay đổi thì kê khai trước ngày 31/12 hằng năm (Điều 15 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ). Tờ khai thuế môn bài sử dụng theo mẫu 01/MBAI đính kèm Thông tư 28/2011/TT-BTC

Thời điểm nộp thuế môn bài là tháng 1 Dương lịch hằng năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nộp ngay trong tháng bắt đầu kinh doanh (Điểm 1 Mục II Thông tư số 96/2002/TT-BTC )

Advertisements

Minh bạch hóa lộ trình giảm thuế và ưu đãi thuế

Minh bạch hóa lộ trình giảm thuế và ưu đãi thuế

– Để thực hiện Chiến lược cải cách thuế và phù hợp với xu thế cải cách thuế của các nước, trong dự thảo sửa đổi bổ sung Luật Thuế TNDN lần này, Chính phủ trình giảm mức thuế suất phổ thông từ 25% xuống 22% từ năm 2014. Đối với DN có quy mô nhỏ và vừa (thoả mãn 2 tiêu chí sử dụng dưới 200 lao động và có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) sẽ được áp dụng thuế suất 20%. 

 

Đề xuất này vừa đảm bảo tính cạnh tranh, hấp dẫn thu hút đầu tư so với các nước trong khu vực và cũng không gây tác động giảm thu đột ngột, tạo sức ép về cân đối ngân sách của năm áp dụng. Tuy nhiên, cộng đồng DN vẫn trông chờ mức thuế suất sẽ được giảm ngay xuống 20%, trường hợp chưa được thì cũng phải công bố rõ lộ trình giảm thuế, tạo sự chủ động cho DN trong việc phát triển hoạt động SXKD.

 

Cơ sở để cộng đồng DN và không ít chuyên gia đề xuất đưa thuế suất chung xuống 20% ngay từ năm 2014, thậm chí có nhiều DN đề nghị áp dụng ngay từ 1/7/2012, nhằm  tăng mức độ hấp dẫn đối với cả các DN quy mô lớn, có khả năng tạo ra nhiều lợi nhuận, đồng thời giúp DN giảm nhẹ chi phí quản lý, qua đó tăng tính cạnh tranh.

 

Tuy nhiên, phương án hợp lý có thể cân đối được giữa nhu cầu ngắn hạn với mục tiêu trung và dài hạn của NSNN mà vẫn tạo thêm động lực khuyến khích đầu tư là, đề xuất với Quốc hội quy định rõ lộ trình áp dụng thuế suất phổ thông 20% từ năm 2016 (hoặc từ 2017), đồng thời giữ nguyên các mức thuế suất ưu đãi là 20% và 10% tuỳ theo lĩnh vực, địa bàn như hiện hành. Việc công bố trước lộ trình áp dụng thuế suất 20% sẽ cho phép DN chủ động trong việc lựa chọn, ra quyết định đầu tư ngay từ bây giờ và kéo theo tác động thị trường sớm được phục hồi. Bên cạnh đó, do mức thuế suất này có tính cạnh tranh cao so với các nước trong khu vực, nhất là việc thu hút các luồng vốn đầu tư từ Nhật Bản và Hàn Quốc nên sẽ tác động mạnh trong thu hút đầu tư, đặc biệt là FDI.

 

Mặt khác, việc quy định trước lộ trình áp dụng thuế suất 20% sẽ không gây tác động giảm thu NSNN đột ngột của năm 2014 và 2015. Cũng nhấn mạnh rằng, việc quy định lộ trình thuế suất ngay trong Luật cũng đã có tiền lệ từ Luật Thuế TTĐB và thực tế có hiệu quả. Cụ thể là quy định lộ trình về thuế TTĐB đối với ôtô chở người trong lần sửa đổi 2003, tăng thuế mặt hàng bia trong lần sửa đổi 2009.

 

Về các quy định ưu đãi thuế, lần sửa đổi này không thay đổi mức thuế suất ưu đãi thuế, thời gian áp dụng thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế 50%. Tuy nhiên, thiết nghĩ cần rà soát khôi phục một phần quy định về ưu đãi thuế đối với một số trường hợp đầu tư mở rộng, DN thành lập mới trong khu công nghiệp; đồng thời cần quy định rõ hơn, cụ thể hơn để thực hiện được những trường hợp ưu đãi thuế đang quy định trong các luật chuyên ngành.

 

Một là cần ưu đãi thuế đối với tổ chức tài chính vi mô, bởi đó là loại hình DN xã hội mới xuất hiện trong thời gian gần đây mà Luật Thuế TNDN hiện hành chưa đề cập.

 

Hai là, cho phép các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được hưởng ưu đãi thuế, bởi đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn và lâu dài của Đảng và Nhà nước, nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng cần được quan tâm, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi người lao động không đủ việc làm, thu nhập bị giảm sút, tiền thuê nhà cao so với thu nhập.

 

Ba là, cần ưu đãi thuế đối với thu nhập từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo) của cơ quan báo chí và hoạt động xuất bản. Theo quy định của Luật Báo chí, báo chí là sản phẩm văn hoá để thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Thực tế hiện nay hoạt động xuất bản, đặc biệt là các nhà xuất bản đang gặp rất nhiều khó khăn, do vừa phải thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng, vừa phải thực hiện hoạt động SXKD để tồn tại và phát triển, dẫn đến hầu hết các cơ quan báo chí bị lỗ và phải lấy nguồn thu từ quảng cáo để bù đắp. Do đó, để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện giúp cơ quan báo chí, xuất bản có nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Quốc hội cần bổ sung quy định “áp dụng thuế suất ưu đãi 10% đối với riêng hoạt động báo in và xuất bản”, còn những hoạt động khác như chuyển nhượng bất động sản, tổ chức sự kiện, kinh doanh khách sạn, du lịch,… thì phải nộp theo mức thuế suất chung.

 

Bốn là, quy định ưu đãi thuế cũng cần được áp đối với Khu công nghiệp (KCN) nhưng chỉ ưu đãi cho KCN đặt tại các tỉnh, không ưu đãi cho các KCN thuộc 5 thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, mức ưu đãi thuế cần được quy định thấp hơn trước đây, chỉ nên quy định miễn thuế TNDN trong 2 năm, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 4 năm tiếp theo (không ưu đãi về thuế suất). Cuối cùng, cần thiết phải bổ sung quy định về thẩm quyền của Chính phủ trong việc quyết định ưu đãi đầu tư đối với các dự án có quy mô lớn và có tác động lớn tới kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, các tiêu chí lựa chọn cần quy định rõ trong Luật. Cụ thể tiêu chí về quy mô vốn đầu tư tối thiểu của dự án từ vài trăm triệu hay một tỷ USD, thực hiện giải ngân nhanh dưới 3 năm, có tổng doanh thu đạt 5 tỷ USD trở lên khi đi vào SXKD ổn định và dự án sử dụng trên 5.000 lao động trong một số lĩnh vực khuyến khích đầu tư như điện, điện tử; hoặc dự án sử dụng công nghệ tiên tiến trong một số lĩnh vực khuyến khích đầu tư và có cam kết tỷ lệ nội địa hoá từ 50% trở lên; dự án có sản phẩm nằm trong chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Khai giảng lớp học kế toán thuế cấp tốc trên chứng từ thực tế

Liên hệ phòng đào tạo Ms Nhung

Trung tâm kế toán hà nội

Hotline: 0988 043 053

Nghiên cứu giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20%

Nghiên cứu giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20%

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Mai cho biết, Dự thảo Luật quy định mức thuế suất phổ thông giảm từ 25% theo Luật hiện hành xuống còn 23% và áp dụng thuế suất 20% đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa.

Nếu mức thuế suất này được thông qua thì từ năm 2014, dự kiến thu ngân sách Nhà nước từ thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 137.000 tỷ đồng, giảm 14.064 tỷ đồng.

Việc giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp nhận được đa số các ý kiến đồng tình. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Chính phủ xem xét giảm xuống còn 20%. Theo Chủ tịch Quốc hội, việc giảm thuế thu nhập xuống 20% sẽ giúp các doanh nghiệp tích luỹ được vốn, tiếp tục sử dụng để đầu tư trở lại cho sản xuất, củng cố và tăng cường cho nguồn thu của Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Mai cho biết, thực hiện chiến lược thuế đến 2020, Chính phủ đề xuất thuế suất phổ thông là 23% dựa trên tính toán nhưng tác động giảm thu ngân sách. Nếu giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn, cùng với việc giảm thuế thu nhập cá nhân (từ 1/7/2013), thu ngân sách sẽ thêm khó khăn.

Còn về việc Chính phủ đề nghị thực hiện ưu đãi thuế suất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ xuống còn 20% bởi số doanh nghiệp này chiếm tới 87% tổng số doanh nghiệp và là đối tượng dễ tổn thương trước biến động kinh tế và cần khuyến khích phát triển hơn, Thứ trưởng Nguyễn Thị Mai cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu đưa mức thuế suất phổ thông xuống còn 20% và thực hiện từ năm 2014.

Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, nếu Chính phủ cần tính toán mức bù đắp thu ngân sách từ các nguồn khác thì nên thực hiện ngay mức thuế suất 20% không phân biệt loại hình doanh nghiệp từ năm 2014. Nếu giảm nguồn thu quá lớn thì cần vạch ra lộ trình cụ thể về giảm thuế suất để các doanh nghiệp hoạch định kế hoạch kinh doanh.

Với đối việc ưu đãi thuế, Dự thảo Luật bổ sung chính sách ưu đãi đối với tổ chức tài chính vi mô; ưu đãi thuế đối với hoạt động nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản, làm muối, sản xuất giống cây trồng và giống vật nuôi; ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh…

Thẩm tra nội dung này, đa số ý kiến đồng tình với việc mở rộng diện được ưu đãi thuế nhằm bảo đảm phù hợp với chính sách ưu đãi được quy định tại các đạo luật chuyên ngành.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị Chính phủ rà soát chính sách ưu đãi đầu tư đã được ban hành, nghiên cứu, bổ sung chính sách ưu đãi đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trong đó chú trọng tới lĩnh vực nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản, hợp tác xã nông nghiệp, công nghệ xanh, sạch, thân thiện với môi trường, công nghệ phụ trợ của một số lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm với mức thuế suất ưu đãi là 10% trong thời gian 10 năm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, một số ngành nghề nên miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thay vì áp dụng mức thuế ưu đãi (10%). Ví dụ ngành nghề kinh doanh phục vụ đánh bắt cá xa bờ nên miễn thuế cho doanh nghiệp, hay các doanh nghiệp khoa học kỹ thuật phục vụ cho nông dân ở vùng nông thôn đặc biệt khó khăn…

Dự thảo Luật sẽ được đưa ra Quốc hội thảo luận vào Kỳ họp thứ 6 tới.