Lỗi đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân và cách khắc phục

Lỗi đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân và cách khắc phục

Khi đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cần chú ý những lỗi sau khi làm để tránh

1. Ngày cấp MST không đúng:

Lỗi này do ngày cấp được ghi trên giấy ĐKKD/Đăng ký thuế không giống giống với ngày được ghi trên hệ thống.

ACE thực hiện tra cứu thông tin người nộp thuế  lấy lại ngày đã ghi trên hệ thống để nhập cho khớp.

2. Lỗi file đã được upload, bạn không thể upload:

– Vào trang web tncnonline.com.vn → Đăng Ký Thuế → Đăng Nhập → Tra Cứu File
– Thông tin các file DN đã gửi sẽ được liệt kê đầy đủ.
– Mở phần mềm TNCN → Ô Số Hiệu Tệp (Mặc định là số 1) đổi thành số khác với các số tra cứu ở trên
– Ghi dữ liệu → Kết xuất (Được file có số đã nhập) → Gửi file vừa kết xuất lên web tncnonline.com.vn

3. Lỗi file dữ liệu không đúng:
– Có 2 trường hợp :
+ Khi kết xuất file không chọn đúng dòng thứ 2 : Xóa file và kết xuất lại (Chọn dòng thứ 2)
+ Tự ý rename tên file : Xóa file và muốn đổi tên file vui lòng đọc mục 2.

4. File gửi lâu nhưng chỉ trong trạng thái “Đã phê duyệt” mà không có kết quả:
– File bạn làm đã bị thiếu thông tin nên TCT không thể cấp kết quả, vui lòng làm lại file khác

Advertisements