Hướng dẫn cài đặt phần mềm kê khai thuế qua mạng

Hướng dẫn cài đặt phần mềm kê khai thuế qua mạng

Để sử dụng dịch vụ kê khai thuế qua mạng Người nộp thuế cần có phần mềm, công cụ hỗ trợ kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng. Bkav cung cấp bộ công cụ BkavCA CCKK (Công cụ kê khai) nhằm hỗ trợ tối đa cho Người nộp thuế.

BkavCA CCKK được tích hợp 5 phần mềm hỗ trợ kê khai thuế qua mạng: Adobe Reader, Java PlugIn, Cute Pdf Writer, Converter và BkavCA Token Manager. Thay vì cài đặt 5 phần mềm như thông thường, người sử dụng chỉ cần cài đặt một chương trình duy nhất là BkavCA CCKK, tất cả các phần mềm cần thiết sử dụng cho kê khai thuế qua mạng sẽ tự động được cài đặt.

Phần mềm kê khai thuế qua mạng BkavCA CCKK được Bkav cung cấp miễn phí cho khách hàng sử dụng chữ ký số BkavCA. Bkav cũng là nhà cung cấp chữ ký số duy nhất cung cấp CCKK cho khách hàng.

Để tiến hành cài đặt BkavCA CCKK, người sử dụng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tải phần mềm tại link:BkavCA CCKK về máy tính của bạn

Bước 2: Bấm đúp vào file tải về để tiến hành cài đặt.

Bước 3: Cửa sổ Setup – BkavCA CCKK hiện ra, bấm Next để tiếp tục cài đặt.
Bước 4: Cửa sổ mới hiện ra, bấm Browse… để chọn thư mục cài đặt hoặc bấm Next để chọn thư mục cài đặt mặc định là C:\Program Files\Bkav Corporation\BkavCA Tax.
Bước 5: Bấm Install.
Bước 6: Phần mềm sẽ tự động cài đặt trong khoảng 1 phút.
Bước 7: Bấm Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.
Sau khi thực hiện xong các bước ở trên, khách hàng đã hoàn thành việc cài đặt bộ công cụ hỗ trợ kê khai thuế qua mạng BkavCA CCKK.
Advertisements