Phần mềm HTKK 3.1.5 download

Download phần mềm HTKK 3.1.5  và hướng dẫn sử dụng phần mềm


Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phần mềm HTKK 3.1.5

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.5, phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.0.2 và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.9 đáp ứng nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2012

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải Bộ cài phần mềm HTKK 3.1.5 và Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:
+ Ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.5:  phần mềm HTKK 3.1.5 bao gồm tài liệu HDSD. HTKK3.1.5 bộ cài đặt: http://www.mediafire.com/?cj5xj30c1282ilv
Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử của Tổ hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK mà Cục Thuế đã cung cấp

Lớp học kế toán thuế trên phần mềm HTKK 3.1.5 liên hệ : 0988 043 053

Advertisements