Hướng dẫn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN

Để hỗ trợ cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN, Cục Thuế TP Đà Nẵng hướng dẫn các cá nhân trực tiệp quyết toán thuế TNCN:

1. Về đối tượng quyết toán thuế:

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu:

– Có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp;

– Có yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào kỳ sau.

   2. Thủ tục như sau:

Mẫu số 09/KK-TNCN, Mẫu số 09A/PL-TNCN, Mẫu số 09B/PL-TNCN (nếu có), Mẫu số 09C/PL-TNCN (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC, Phụ lục 26/MG-TNCN ban hành theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC (nếu có); bản chính hoặc bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

3. Nơi nộp:

3.1. Đối với cá nhân kinh doanh: Nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế trực tiếp quản lý.

– Trường hợp cá nhân kinh doanh ở nhiều nơi thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

– Trường hợp cá nhân làm đại lý bảo hiểm, xổ số, bán hàng đa cấp có đăng ký kinh doanh thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh.

– Trường hợp cá nhân làm đại lý bảo hiểm, xổ số, bán hàng đa cấp mà không đăng ký kinh doanh thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

3.2. Đối với nhóm cá nhân kinh doanh: Nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế trực tiếp quản lý.

3.3. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

– Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ cho bản thân tại đơn vị trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập đó. Trường hợp thay đổi đơn vị làm việc trong năm thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập cuối cùng.

+ Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ cho bản thân ở bất cứ đơn vị trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

– Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi bị khấu trừ 10% hoặc 20% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

– Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế hàng tháng thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đang nộp hồ sơ khai thuế tháng.

4. Thời gian: thời hạn nộp tờ khai chậm nhất 01/4/2013

5. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân:

– Tải phần mềm 3.1.5 về máy để thực hiện (vào trang web: tncnonline.com.vn để tải phần mềm HTKK hỗ trợ kê khai thuế – phiên bản 3.1.5)

– Nhập mã số thuế cá nhân/chọn biểu tượng đồng ý, trên màn hình xuất hiện hỗ trợ kê khai – phiên bản 3.1.5.

– Chọn hệ thống.

– Chọn thông tin doanh nghiệp/người nộp thuế.

– Nhập các chỉ tiêu bắt buộc có ký hiệu *

+ Người nộp thuế: tên cá nhân.

+ Địa chỉ trụ sở: địa chỉ của cá nhân

+ Quận/huyện

+ Tỉnh/thành phố

+ Điện thoại:

+ Số tài khoản ngân hàng: chỉ nhập số tài khoản (tên ngân hàng nhập vào mẫu 09/KK-TNCN)

– Riêng các chỉ tiêu:

            + Ngày bắt đầu năm tài chính: nhập 01/01.

            + Người ký tờ khai: ghi họ tên cá nhân

+ Cơ quan thuế cấp cục: chọn  Dan-Cục Thuế Đà Nẵng – nhấp đúp vào.

+ Cơ quan thuế quản lý: Chọn cơ quan thuế nộp tờ khai.

– Các chỉ tiêu tên đơn vị chủ quản đến chứng chỉ hành nghề sốnếu không có thì không nhập.

 Tiếp tục kích vào nút ghi và đóng lại.

            Trên màn hình xuất hiện hỗ trợ kê khai – phiên bản 3.1.5, chọn quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chọn tờ khai mẫu 09/KK-TNCN, chọn Đồng ý và tiến hành nhập các phụ lục 09A/PL-TNCN, 09B/PL-TNCN (nếu có), 09C/PL-TNCN (nếu có) theo hướng dẫn (kèm theo);

Riêng bảng kê 09/KK-TNCN phần mềm hỗ trợ kết xuất số liệu từ các phụ lục bảng kê và chỉ cho nhập một số chỉ tiêu trên mẫu 09/KK-TNCN sau:

Chỉ tiêu 12 (tên ngân hàng); chỉ tiêu 29 (từ thiện, nhân đạo, khuyến học); Chỉ tiêu 30 (đóng góp BHXH, BHYT, BH trách nhiệm bắt buộc do người lao động trả); Chỉ tiêu 37 (tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ) là số thuế được giảm docá nhân có thu nhập làm việc trong khu kinh tế (Tại Đà Nẵng không có khu kinh tế) và số thuế tính trùng của cá nhân lần đầu tiên đến Việt Nam và năm đầu tiên quyết toán theo 12 tháng liên tục, năm thứ hai quyết toán theo năm dương lịch nên phát sinh số thuế TNCN tính trùng thì số thuế tính trùng này được trừ vào số thuế phải nộp của năm tính thuế thứ hai; chỉ tiêu 40 (tổng số thuế đề nghị hoàn) nhập số phải nhỏ hơn hoặc = chỉ tiêu 39 (số thuế nộp thừa trong kỳ); Sau đó ghi và in.

Theo danang.gdt.gov.vn

Nhận làm dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân giá rẻ từ 500-1 triệu

Liên hệ Ms Nhung: Công ty Cp nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp hà nội

Hotline: 0988 043 053

Website: ketoanhn.com

Advertisements

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân – TNCN

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế TNCN (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ thuế) có trách nhiệm khai quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ của cá nhân trong năm và quyết toán thay cho cá nhân có uỷ quyền, bao gồm:

  1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú và không cư trú.
  2. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú.
  3. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán cho cá nhân.
  4. Cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm (Công ty Bảo hiểm).

Để rõ chi tiết hơn hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân mời bạn vào: Tải tại đây

Nhận làm dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân giá rẻ liên hệ Ms nhung phòng dịch vụ kế toán

Tel: 0988 043 053

Website: ketoanhn.com